Strona główna | mapa strony | Powiadom znajomych | A A A | Dziś jest Niedziela 02 Sierpnia 2015
Jesteś tutaj: FRDL Mazowsze» Szkolenia»Szkolenia otwarte
plen

Szkolenia otwarte - aktualna oferta

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2015/2016

Data: 2015-09-09
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 339/389 zł
Program
i karta zgłoszenia:
pdf
Program szkolenia
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2015/2016

Cele szkolenia:
- Pogłębienie wiedzy w obszarze regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń.
- Omówienie prawidłowości gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów i zasiłków szkolnych.
- Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w prowadzonych sprawach z zakresu pomocy materialnej.
- Zapoznanie ze sposobem weryfikacji kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium szkolnego.
- Omówienie ścieżki postępowania przy przyznawaniu stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, jego cofnięciu i wstrzymaniu.
- Pogłębienie wiedzy w obszarze wygaszania decyzji administracyjnych.

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, miast i gmin oraz miast, pracownicy szkół, pracownicy ośrodków pomocy społecznej – zajmujący się stypendiami szkolnymi oraz zasiłkami szkolnymi.

Korzyści ze szkolenia:
- Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie podejmowania rozstrzygnięć w zakresie przyznawania świadczeń, cofania i wstrzymywania stypendium szkolnego.
- Zdobycie umiejętności weryfikacji kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium.
- Możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych.
- Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia potwierdzające nabycie kwalifikacji.

Prowadzący: Wieloletni pracownik pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze administracji publicznej, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego (wydawnictwa INFOR i Wolters Kluwer).

Program szkolenia:
1. Charakterystyka stypendiów i zasiłków szkolnych.
2. Postępowanie w zakresie przyznawania świadczeń
- Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych.
- Formy stypendium.
- Wysokość i okres przyznania świadczeń.
- Procedura przyznawania stypendium, w tym prawidłowość gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów szkolnych.
- „Katalog wydatków kwalifikowalnych” do stypendium szkolnego.
3. Realizacja decyzji, w tym sposoby wypłaty stypendium.
4. Postępowanie w zakresie wstrzymania, cofnięcia, zwrotu stypendium.
5. Wygaśnięcie decyzji.
6. Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
7. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom w świetle orzecznictwa administracyjnego i wyników kontroli.
8. Sposób postępowania w sytuacji weryfikacji kryteriów dochodowych z pomocy społecznej przy ustalaniu prawa do stypendium w 2015 roku.
9. Ustalanie wysokości stypendium szkolnego w sytuacji zaplanowanego wzrostu zasiłków rodzinnych w 2015 roku.
10. Podsumowanie szkolenia.
Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 września 2015 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa odpowiedniego Forum)”.
Informacje organizacyjne
Cena: 339 zł netto przy zgłoszeniu do 26 sierpnia. Cena po 26 sierpnia to 389 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

do góry strony | zapisz się na szkolenie
Partnerzy