Strona główna | mapa strony | Powiadom znajomych | A A A | Dziś jest Sobota 25 Października 2014
Jesteś tutaj: FRDL Mazowsze» Szkolenia»Szkolenia otwarte
plen

Szkolenia otwarte - aktualna oferta

BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ JST

Data: 2014-10-23
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 319/369 zł
Program
i karta zgłoszenia:
pdf
Program szkolenia
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ JST
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓŁMAŁŻONKA, TYTUŁY WYKONAWCZE NA OBOJGA MAŁŻONKÓW, SPADKOBIERCÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU OSÓB PRAWNYCH

Cel i korzyści ze szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników gminnych organów podatkowych z możliwościami poprawy skuteczności windykacji należności publicznoprawnych gmin. Omówione zostaną przepisy i tryb postępowania dotyczące min. odpowiedzialności współmałżonków spadkobierców i osób trzecich z szczególnym uwzględnieniem członków zarządów sp. zoo i spółek akcyjnych.
Podczas szkolenia odpowiemy m. in. na następujące pytania:
Jakie są uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w toku postępowania?
Jak dokonać ponownego wszczęcia umorzonego wcześniej postępowania egzekucyjnego w administracji?
Jaka jest odpowiedzialność majątkowa małżonków?
Jaka jest odpowiedzialność majątkowa następców prawnych?
Jaka jest odpowiedzialność osób trzecich?
Jaki jest zakres odpowiedzialności członków zarządu?

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się egzekucją administracyjną. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy gmin wystawiający tytuły wykonawcze oraz prowadzący postępowania podatkowe.

Prowadzący szkolenie:
Prawnik, zastępca dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji obejmującego należności jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia praktyka w zakresie szkolenia pracowników samorządowych obejmująca windykację i egzekucję wierzytelności na rzecz gmin.

Program szkolenia:
I. Bezskuteczność postępowania egzekucyjnego w administracji
1. Uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w toku postępowania
• Środki nadzoru
• Środki zaskarżenia
2. Ponowne wszczęcie umorzonego wcześniej postępowania egzekucyjnego w administracji
• Prawidłowość wszczęcia ponownej egzekucji
• Analiza podjętych czynności egzekucyjnych
• Egzekucja z nieruchomości
• Zawiadomienia komorników sądowych o wszczęciu egzekucji z nieruchomości – przyłączenie się Gminy do tej egzekucji
3. Nowe przepisy dotyczące wzajemnej pomocy państw przy egzekucji administracyjnej podatków i innych należności
• Rodzaje zobowiązań, które mogą być dochodzone poza granicami RP
• Zasady udzielania pomocy
a) Procedura przy uruchamianiu pomocy
b) Rodzaje dokumentów, którymi posługuje się wierzyciel (jednolity tytuł wykonawczy)
c) Podstawy do odmowy udzielenia pomocy
• Pozyskiwanie informacji
• Stosowanie zabezpieczeń
4. Egzekucja z nieruchomości i zbieg egzekucji
• postępowanie z obwieszczeniami otrzymanymi od komorników sądowych
a) Kiedy upływają terminy do zgłoszenia roszczeń gminy?
b) Jak doprowadzić do zaspokojenia należnych gminie podatków w toku egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego?
• Zbieg egzekucji
a) Zmiany w KPC i konsekwencje dla gmin
b) Koszty egzekucyjne i zaliczki pobierane przez komornika sądowego
II. Odpowiedzialność solidarna
• Tytuły wykonawcze oraz egzekucja prowadzona wobec dłużników solidarnych
III. Odpowiedzialność majątkowa małżonków
• Ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków
• Odpowiedzialność małżonków wspólnie opodatkowanych
• Małżonek, jako osoba trzecia – odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka
• Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko obu małżonkom w trybie art. 27c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
IV. Odpowiedzialność majątkowa następców prawnych
1. Odpowiedzialność podmiotów powstałych w wyniku podziału, połączenia lub przekształcenia
2. Odpowiedzialność spadkobierców
• Zakres odpowiedzialności spadkobierców
• Gmina jako podmiot inicjujący postępowanie spadkowe
• Postępowanie i decyzja o odpowiedzialności spadkobierców
V. Odpowiedzialność osób trzecich
1. Nabywców majątku podatnika
2. Użytkownika rzeczy
3. Dzierżawcy i użytkownika nieruchomości
4. Wspólników spółki mniemającej osobowości prawnej
5. Odpowiedzialność członków zarządu osób prawnych
• Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu
• Odpowiedzialność likwidatora
• Zakres odpowiedzialności członków zarządu
• Postępowanie i wydanie decyzji o odpowiedzialności członków zarządu
Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 października 2014 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa odpowiedniego Forum)”.
Informacje organizacyjne
Cena: 319 zł netto przy zgłoszeniu do 9 października. Cena po 9 października to 369 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

do góry strony | zapisz się na szkolenie
Partnerzy