Strona główna | mapa strony | Powiadom znajomych | A A A | Dziś jest Środa 23 Lipca 2014
Jesteś tutaj: FRDL Mazowsze» Szkolenia»Szkolenia otwarte
plen

Szkolenia otwarte - aktualna oferta

INSTRUKCJA KANCELARYJNA – OBIEG DOKUMENTÓW W URZĘDZIE ORAZ PROWADZENIE I STOSOWANIE METRYKI SPRAWY

Data: 2014-07-08
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 319/369 zł
Program
i karta zgłoszenia:
pdf
Program szkolenia
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
INSTRUKCJA KANCELARYJNA – OBIEG DOKUMENTÓW W URZĘDZIE ORAZ PROWADZENIE I STOSOWANIE METRYKI SPRAWY

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z zasadami stosowania instrukcji kancelaryjnej, w szczególności samorządzie terytorialnym, a także ujednolicenie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie. Uczestnicy zapoznają się również z praktycznymi aspektami związanymi z prowadzeniem i stosowaniem metryki sprawy administracyjnej.

Adresaci: Pracownicy administracji publicznej.

Prowadzący:
Wieloletni pracownik Urzędu Wojewódzkiego – zastępca kierownika Oddziału Kontroli. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta, gdzie między innymi odpowiadała za wdrożenie nowej instrukcji kancelaryjnej. W ramach obowiązków, na co dzień zajmuje się kontrolą przestrzegania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu oraz obiegu dokumentów w urzędzie w tym obiegu elektronicznego. Wykładała w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w zakresie kontroli w administracji publicznej oraz wiedzy na temat instrukcji kancelaryjnej jednostek administracji publicznej (tej dotyczącej materiałów jawnych, jak też kancelarii tajnych, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej), obecnie prowadzi zajęcia z instrukcji kancelaryjnej na Uniwersytecie w ramach studiów podyplomowych z zakresu administracji publicznej.

Program:
I. Instrukcja Kancelaryjna
1. Najważniejsze definicje/określenia użyte w instrukcji,
2. Rejestracja wpływów do urzędu,
3. Znakowania spraw,
4. Sposób rejestracji spraw (w tym prowadzenie spisu spraw, zakładania teczek aktowych, prowadzenie teczek zbiorczych, przedmiotowych i podmiotowych – ich praktyczne stosowanie)
5. Elementy, jakie powinno zawierać pismo załatwiające sprawę oraz egzemplarz a/a), stosowanie formuły „otrzymują/do wiadomości”,
6. Postępowanie z przesyłkami wpływającymi do Urzędu w postaci elektronicznej (przesyłki wpływające do Urzędu na informatycznym nośniku danych, drogą poczty elektronicznej, e-PUAP),
7. Stosowanie pieczęci w Urzędzie,
8. Dekretacje,
9. Akceptacja wielostopniowa,
10. Jednolity rzeczowy wykaz akt (budowa i praktyczne stosowanie),
11. Archiwizacja dokumentacji zakończonej,
12. Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych.
II. Metryka Sprawy
1. Podstawy prawne stosowania metryki sprawy.
2. Wyłączenia prowadzenia metryki sprawy.
3. Elementy metryki sprawy i sposób jej wypełniania.
4. Wykorzystanie narzędzi informatycznych przy prowadzeniu metryki sprawy.
5. Aktualizacja metryki sprawy.
6. Terminy obowiązujące przy zakładaniu metryki sprawy.
7. Powody wprowadzenia metryki sprawy do prowadzenia postępowań administracyjnych (zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych)

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 lipca 2014 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa odpowiedniego Forum)”.
Informacje organizacyjne
Cena: 319 zł netto przy zgłoszeniu do 24 czerwca. Cena po 24 czerwca to 369 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

do góry strony | zapisz się na szkolenie
Partnerzy