Strona główna | mapa strony | Powiadom znajomych | A A A | Dziś jest Czwartek 02 Lipca 2015
Jesteś tutaj: FRDL Mazowsze» Szkolenia»Szkolenia otwarte
plen

Szkolenia otwarte - aktualna oferta

NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE PRZEPISU ART. 29 USTAWY PRAWO WODNE POSTĘPOWANIE I PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCH

Data: 2015-06-30
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 319/369 zł
Program
i karta zgłoszenia:
pdf
Program szkolenia
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE PRZEPISU ART. 29 USTAWY PRAWO WODNE
POSTĘPOWANIE I PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCH


Cele szkolenia: Omówienie procedur postępowania w zakresie obowiązków gminy w realizacji art. 29 ustawy prawo wodne. Pogłębienie i usystematyzowanie pojęć i procedur z zakresu zapobiegania dokonywania zmian stanu wody na gruncie oraz prawidłowej oceny utrzymywania nieruchomości w aspekcie stanu wód. Utrwalenie zasad stosowania prawidłowych rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie Prawo wodne.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy na przykładach otrzymają omówienie procedury prowadzenia postępowania dot. przywracania stosunków wodnych i nakładania obowiązków na właścicieli. Zapoznanie się z etapami postępowania dowodowego – przeprowadzenie oględzin, przesłuchanie świadków i stron, ocena opinii biegłych. Omówienie aktualnego orzecznictwa.

Adresaci:
Pracownicy Wydziałów Środowiska gmin i miast na prawach powiatu.

Prowadzący:
Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju, z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

Program szkolenia:
1. Korzystanie z wód zwykłe i szczególne, kompetencje organów w tym organów gminy.
2. Obowiązki właściciela w zakresie utrzymania nieruchomości w zakresie stanu wód.
3. Dozwolone zmiany w zakresie stanu wody na gruncie,
4. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
5. Podniesienie poziomu działki poprzez nawiezienie ziemi – zmiana kierunku odpływu wody.
6. Ustalenie przyczyny i skutku naruszenia stanu wody na gruncie.
7. Prawidłowe postępowanie na podstawie ustawy Prawo wodne:
- Wszczęcie postępowania, ustalenie kręgu stron.
- Postępowanie dowodowe – zapewnienie udziału strony w postępowaniu.
- Oględziny i dokumentowanie zmiany stanu wód w terenie.
- Opinie biegłych – rodzaje, składniki związanie opinią, weryfikacja ustaleń biegłego.
- Przesłuchania świadków i stron.
8. Problemy z prawidłowym ustaleniem zastosowania przepisu (art. 29 ust. 3 ustawy czy 64 b ustawy Prawo wodne).
9. Sposoby zakończenia postępowania - nałożenie obowiązku, odmowa nałożenia obowiązku, umorzenie postępowania.
10. Decyzja nakazująca przywrócenie stanu wód, składniki, formułowanie obowiązków.
11. Postępowanie administracyjne a roszczenia cywilne o odszkodowanie lub o zaniechanie naruszeń nieruchomości sąsiedniej. Dopuszczalność drogi cywilnej.
12. Omówienie orzecznictwa WSA i NSA w zakresie art. 29 ustawy prawo wodne.
Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 czerwca 2015 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa odpowiedniego Forum)”.
Informacje organizacyjne
Cena: 319 zł netto przy zgłoszeniu do 16 czerwca. Cena po 16 czerwca to 369 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

do góry strony | zapisz się na szkolenie
Partnerzy