Strona główna | mapa strony | Powiadom znajomych | A A A | Dziś jest Środa 01 Kwietnia 2015
Jesteś tutaj: FRDL Mazowsze» Szkolenia»Szkolenia otwarte
plen

Szkolenia otwarte - aktualna oferta

OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Data: 2015-04-17
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 319/369 zł
Program
i karta zgłoszenia:
pdf
Program szkolenia
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Adresaci: Pracownicy administracyjni szkół i placówek oświatowych, odpowiedzialni za kierowanie pracą sekretariatu/kancelarii, a także do dyrektorzy tych placówek.

Cele i korzyści ze szkolenia: Celem głównym zajęć jest poznanie podstawowych aktów prawnych regulujących organizację obiegu i archiwizacji dokumentów w szkole/placówce oświatowej i wykorzystanie ich w praktyce, nabycie umiejętności prowadzenia i organizacji pracy sekretariatu (kancelarii) szkoły.

Prowadzący: Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b. pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych w jednej z jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

Program szkolenia:

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją w szkole/placówce oświatowej.
1) Przedmiotowe ustawy i rozporządzenia.
2) Odpowiedzialność prawna za wytworzoną dokumentację.
3) System kancelaryjny.
II. Praca sekretariatu/kancelarii.
1) Prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej i wychodzącej z jednostki.
2) Rejestracja pisma i dekretacja.
3) Nadawanie znaku sprawy.
4) Prowadzenie teczek aktowych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
III. Normatywy kancelaryjno-archiwalne.
1) Tworzenie instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
2) Uzgadnianie i zatwierdzanie przez dyrektora archiwum państwowego. Stan prawny od 1 stycznia 2011 r.
3) Budowa i stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
IV. Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych.
1) Korespondencja biurowa - zewnętrzna i wewnętrzna.
2) Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego - zmiany od 7 marca 2012 r. - obowiązek w postaci prowadzenia metryki akt załatwianych spraw.
- Przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.
- Wydawanie zaświadczeń, odpisów i kopii; nowe zasady wydawania odpisów arkusza ocen.
3) Dokumentacja uczniowska - zmiany w przepisach prawa oświatowego.
4) Prowadzenie dokumentacji szkolnej w wersji elektronicznej - nowe regulacje prawne.
5) Zasady przechowywania akt spraw w komórkach organizacyjnych szkoły / placówki oświatowej.
V. Archiwum zakładowe/składnica akt.
1) Zasady przekazywania dokumentacji pedagogicznej i niepedagogicznej do archiwum zakładowego
2) Funkcjonowanie archiwum zakładowego w szkole i placówce oświatowej
3) Rola i zadania osoby odpowiedzialnej za archiwum zakładowe
4) Zasady przyjmowania dokumentacji szkoły do archiwum zakładowego
5) Zasady dotyczące przechowywania dokumentacji szkoły w archiwum zakładowym
6) Zasady brakowania dokumentacji szkoły w archiwum zakładowym
7) Zasady udostępniania dokumentacji szkoły przechowywanej w archiwum zakładowym
8) Zasady przekazywania dokumentacji szkoły do właściwego Archiwum Państwowego
9) Odpowiedzialność osób zarządzających za prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji szkoły/placówki oświatowej
VI. Dyskusja
Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 kwietnia 2015 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa odpowiedniego Forum)”.
Informacje organizacyjne
Cena: 319 zł netto przy zgłoszeniu do 3 kwietnia. Cena po 3 kwietnia to 369 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

do góry strony | zapisz się na szkolenie
Partnerzy