Strona główna | mapa strony | Powiadom znajomych | A A A | Dziś jest Niedziela 01 Lutego 2015
Jesteś tutaj: FRDL Mazowsze» Szkolenia»Szkolenia otwarte
plen

Szkolenia otwarte - aktualna oferta

ZIELEŃ W PUBLICZNYCH MIEJSCACH REKREACJI

Data: 2015-01-30
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 319/369 zł
Program
i karta zgłoszenia:
pdf
Program szkolenia
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
ZIELEŃ W PUBLICZNYCH MIEJSCACH REKREACJI

Cel i korzyści ze szkolenia: Uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania prac przy koordynowaniu, zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni, będących własnością publiczną.

Adresaci: Urzędnicy, zakłady utrzymania zieleni miejskiej, zarządy zieleni miejskiej, deweloperów, zakłady gospodarki komunalnej.

Prowadzący szkolenie: Wieloletni pracownik samorządowy (urząd gminy), pracowała zarówno w urzędzie miejskim jak i w Urzędzie Wojewódzkim - gdzie zajmowała się tematyką planowania przestrzennego, urbanistyki, gospodarowania nieruchomościami i ochroną środowiska. Pracowała również w biurze projektowym - urbanistycznym - jako asystent projektanta - gdzie wykonywała opracowania urbanistyczne - mpzp, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, opracowania architektoniczne i opracowania związane z zielenią. Ponadto prywatnie również zajmuje się projektowaniem zieleni. Współpracuje z miesięcznikiem "Sudety" gdzie zajmuje się pisaniem artykułów dot. zabytkowych założeń parkowych. Absolwentka studiów na kierunkach gospodarka przestrzenna i architektura krajobrazu, a także konserwacja i renowacja zabytków dziedzictwa architektonicznego.

Program szkolenia:
1. Otwarte przestrzenie publiczne - specyfika miejsca.
2. Klasyfikacja publicznych miejsc rekreacji (charakterystyka i specyfika w zależności od lokalizacji i przeznaczenia, formy aktywnego wypoczynku w parkach).
3. "Uniwersalne" projektowanie terenów zieleni o funkcji rekreacyjnej (dostępność, przeznaczenie, kompozycja, urządzenia pomocnicze, roślinność).
4. Projektowanie ukierunkowanych miejsc związanych z rekreacją - m. in. parki, place zabaw, zieleńce, parki kieszonkowe, tereny rekreacji dla seniorów.
5. Dobór materiału roślinnego w zależności od specyfiki miejsca:
- Podział roślin ozdobnych (drzewa, krzewy, iglaste, liściaste, roczne, dwuletnie, wieloletnie).
- Rodzaje materiału roślinnego: z odsłoniętymi korzeniami, w pojemnikach, balotowane - czyli z bryłami korzeniowymi.
- Jakość materiału szkółkarskiego: cechy dobrego i złego materiału.
6. Mała architektura - ławki, place zabaw, altany, fontanny, amfiteatry i pomniki.
7. Próby ogradzania terenów zieleni przeznaczonych na rekreację.
8. Miejsca o niewykorzystanym potencjalne: m. in. Przestrzenie nieużytkowane, tereny poprzemysłowe.
Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 stycznia 2015 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa odpowiedniego Forum)”.
Informacje organizacyjne
Cena: 319 zł netto przy zgłoszeniu do 16 stycznia. Cena po 16 stycznia to 369 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

do góry strony | zapisz się na szkolenie
Partnerzy